Notícies i activitats

Noticies i activitats

Entre els dies 12 i 17 de juny tindran lloc les proves de la convocatòria extraordinària per a tots els cicles.

Els dies i hores en què es realitzaran els exàmens de cada crèdit es poden consultar en aquest enllaç.

 Anunci de licitació de contracte menor de neteja

1.   Entitat Adjudicadora

Institut d'Educació Secundaria Provençana de L'Hospitalet de Llobregat 

2.   Objecte del contracte 

Contracte menor del servei de neteja de l’IES Provençana

Duració: 1 de setembre 2009 - 31 desembre 2009 

3.   Obtenció de documentació i informació

Consergeria   de l’ IES Provençana

Domicili: C/Sant Pius X, núm. 8, 08901 L'Hospitalet de Llobregat

Telèfon: 93 338 25 53 FAX: 93 337 57 35

4.   Presentació de les ofertes

Data límit de presentació:  15 de juny de 2009 

L’Hospitalet de Ll., 29 de maig del 2009. 

El Director de L’IES Provençana 

Lluís Mendiguren Abrisqueta

Els alumnes del CF Projectes de Construcció i del CF Projectes Urbanístics van visitar el passat dimarts 12 de maig la planta d’elaboració d’aglomerat asfàltic que té l’empresa TABASA i les fàbriques que el grup Pujol té a Mollerusa.

Com cada curs, l'IES Provençana realitza l'enquesta d'ocupació dels ex-alumnes titulats el curs anterior. L'enquesta realitzada durant el 2008 revela que els nostres titulats són molt ben valorats per les empreses, amb un índex d'ocupació proper al 100%.

A partir del curs 2009-2010, l’IES Provençana oferta el nou cicle formatiu de grau superior Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat, de la familia professional química.

L’alumnat d’AF1 matí i tarda va assistir el dia 14 de maig de 2009 al "Taller de creativitat" organitzat per l’Ajuntament de L’Hospitalet a l’Àrea de Promoció Econòmica.

Aquest any a l’institut ens preocupa el consum elèctric i és per això que volem que ens ajudi’s a fer possible l’ús racional.

Elabora un CARTELL INFORMATIU que promogui els hàbits sostenibles dels usuaris del centre (alumnes, professors i pas) en aquest àmbit.

L’alumnat d’AF1M va visitar el dia 12 de maig de 2009 el saló Hispack&Bta de la fira de Barcelona.

El grup de Laboratori va realitzar el dilluns 20 d'abril l'última visita programada pel curs 2008-09. Aquesta vegada van visitar les instal·lacions de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí que suministra l'aigua a tota Barcelona i l'Entitat Metropolitana. A més van poder visitar el laboratori.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO