Programes de Formació i Inserció (PFI)

Oferta de PFI a l'Institut Provençana:


Què és el PFI?

És una modalitat de Programa de formació i inserció.

Objectiu: proporcionar formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.

A qui s'adreça?

A joves d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i volen formar-se en una professió.

Què trobaràs?

Assessorament i pla d’atenció personalitzat. Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa. Iniciació en una professió de manera pràctica.

Quina formació rebràs?

Formació general i professional en un perfil específic durant un curs escolar. T’iniciaràs en les tasques corresponents a un primer nivell de qualificació. Inclou pràctiques en empreses.

Exemples de projectes: