Notícies i activitats

Representants d’empreses que participen en la formació dual, i alumnat que va cursar aquesta modalitat formativa durant el curs 2018-2019, es varen reunir el passat dimecres 20 d’octubre a l’institut Provençana per explicar els avantatges d’aquesta modalitat formativa i intercanviar experiències.


Acta final jornades dual

Eva Torres Fotografia

La formació professional dual permet que l’alumnat cursi part d’un cicle formatiu en una empresa, percebent una remuneració econòmica per la seva tasca a l’empresa, alhora que aquesta pot participar de la fase de formació dels nous treballadors i treballadores, adaptant-les a les seves necessitats.

Durant la jornada, que va tenir lloc a la sala d’actes de l’institut, la Sra. Paz Gómez, cap de relacions externes i la Sra. Inma Palacios, coordinadora d’FP i FP dual del centre, varen fer un recull de la formació dual, explicant-ne l’organització, l’evolució, i l’èxit que ha tingut a l’entorn de l’institut Provençana, per encetar un diàleg amb els assistents que va permetre fer palès l’interès per aquest tipus de formació, els avantatges que les empreses li veuen respecte de la tradicional formació en centres de treball d’entre 340 i 410 hores de durada, la maduresa que guanya l’alumnat i les possibilitats d’inserció laboral.

Acta final jornades dual
Eva Torres Fotografia

Posteriorment, es va dur a terme el lliurament de plaques a cadascuna de les empreses participants en reconeixement a la tasca que realitzen i l’aposta per al formació dual i un diploma acreditatiu a cadascun dels alumnes del curs 2018-2019 que varen optar per aquesta modalitat de formació professional.

L’acte va finalitzar amb un refrigeri a peu dret que va permetre la interacció entre representants empresarials, alumnat i professorat del centre

Acta final jornades dual
Eva Torres Fotografia

Aquesta ha estat la darrera d’una sèrie de 5 jornades per promoure la formació professional dual, les 4 primeres de caire sectorial centrades en els cicles formatius de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat, Desenvolupament d’Aplicacions Web amb perfil de Bioinformàtica, Construcció, Organització i Control d’Obra i els cicles de la família professional de comerç i màrqueting.


Noticies relacionades:

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +