CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Horari
El primer curs es cursa en torn de matí.
El segon curs es cursa en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (R.D. 1691/2007, de 14 de desembre).

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.584 hores en el centre docent
416 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Muntatge i manteniment d’equips 165 33   198 0 198
  UF01 Electricitat a l’ordinador 25 7 1 32    
  UF02 Components d’un equip microinformàtic 28 8 1 36    
  UF03 Muntatge d’un equip microinformàtic 28 8 1 36    
  UF04 Noves tendències de muntatge 28 6 1 34    
  UF05 Manteniment d’equips microinformàtics 28 4 1 32    
  UF06 Instal·lació de programari 28   1 28    
M02   Sistemes operatius monolloc 99 33   132 0 132
  UF01 Introducció als sistemes operatius 33   1 36    
  UF02 Sistemes operatius propietaris 33 15 1 48    
  UF03 Sistemes operatius lliures. 33 18 1 48    
M03   Aplicacions ofimàtiques 165 0   165 0 165
  UF01 Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 20   1 20    
  UF02 El correu i l’agenda electrònica 20   1 20    
  UF03 Processadors de text 30   1 30    
  UF04 Fulls de càlcul 30   1 30    
  UF05 Bases de dades 35   1 35    
  UF06 Imatge i vídeo – Presentacions 30   1 30    
M04   Sistemes operatius en xarxa 132 0   0 132 132
  UF01 Sistemes operatius propietaris en xarxa 36   2   36  
  UF02 Sistemes operatius lliures en xarxa 36   2   36  
  UF03 Compartició de recursos i seguretat 24   2   24  
  UF04 Integració de sistemes operatius 36   2   36  
M05   Xarxes locals 165 0   165 0 165
  UF01 Introducció a les xarxes locals 66   1 66    
  UF02 Configuració de commutadors i encaminadors 66   1 66    
  UF03 Resolució d’incidències en xarxes locals 33   1 33    
M06   Seguretat informàtica 132 0   0 132 132
  UF01 Seguretat passiva 24   2   24  
  UF02 Còpies de seguretat 26   2   26  
  UF03 Legislació de seguretat i protecció de dades 20   2   20  
  UF04 Seguretat activa 24   2   24  
  UF05 Tallafocs i monitoratge de xarxes 38   2   38  
M07   Serveis de xarxa 132 33   0 165 165
  UF01 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 36 12 2   48  
  UF02 Correu electrònic i transmissió d’arxius 32 12 2   44  
  UF03 Servidor web i proxy 32 9 2   41  
  UF04 Accés a sistemes remots 32   2   32  
M08   Aplicacions web 165 33   0 198 198
  UF01 Ofimàtica i eines web 22 13 2   35  
  UF02 Gestors d’arxius web. 25   2   25  
  UF03 Gestors de continguts. 30 20 2   50  
  UF04 Portals web d’aprenentatge 30   2   30  
  UF05 Fonaments d'HTML i fulls d'estil 58   2   58  
M09   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M10   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   0 66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   2   66  
M11   Anglès técnic 99 0   99 0 99
  UF01 Anglès 99   1 99    
M12   Síntesi 99 0   0 99 99
  UF01 Síntesi 99   2   99  
M13   Formació en centres de treball 350 0   0 350 350
  UF01 Formació en centres de treball 350   2   350  
    TOTALS       858 1142 2000

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparacikó d'equips,xaxrxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol tamany i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió

Sortides professionals

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
Tècnic de suport informàtic.
Tècnic de xarxes de dades.
Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
Comercial de microinformàtica.
Operador de teleassistència.
Operador de sistemes.