Els estudis

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Horari
El primer curs es cursa en torn de matí.
El segon curs es cursa en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (R.D. 1691/2007, de 14 de desembre).

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.584 hores en el centre docent
416 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Muntatge i manteniment d’equips 165 33   198 0 198
  UF01 Electricitat a l’ordinador 25 7 1 32    
  UF02 Components d’un equip microinformàtic 28 8 1 36    
  UF03 Muntatge d’un equip microinformàtic 28 8 1 36    
  UF04 Noves tendències de muntatge 28 6 1 34    
  UF05 Manteniment d’equips microinformàtics 28 4 1 32    
  UF06 Instal·lació de programari 28   1 28    
M02   Sistemes operatius monolloc 99 33   132 0 132
  UF01 Introducció als sistemes operatius 33   1 36    
  UF02 Sistemes operatius propietaris 33 15 1 48    
  UF03 Sistemes operatius lliures. 33 18 1 48    
M03   Aplicacions ofimàtiques 165 0   165 0 165
  UF01 Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 20   1 20    
  UF02 El correu i l’agenda electrònica 20   1 20    
  UF03 Processadors de text 30   1 30    
  UF04 Fulls de càlcul 30   1 30    
  UF05 Bases de dades 35   1 35    
  UF06 Imatge i vídeo – Presentacions 30   1 30    
M04   Sistemes operatius en xarxa 132 0   0 132 132
  UF01 Sistemes operatius propietaris en xarxa 36   2   36  
  UF02 Sistemes operatius lliures en xarxa 36   2   36  
  UF03 Compartició de recursos i seguretat 24   2   24  
  UF04 Integració de sistemes operatius 36   2   36  
M05   Xarxes locals 165 0   165 0 165
  UF01 Introducció a les xarxes locals 66   1 66    
  UF02 Configuració de commutadors i encaminadors 66   1 66    
  UF03 Resolució d’incidències en xarxes locals 33   1 33    
M06   Seguretat informàtica 132 0   0 132 132
  UF01 Seguretat passiva 24   2   24  
  UF02 Còpies de seguretat 26   2   26  
  UF03 Legislació de seguretat i protecció de dades 20   2   20  
  UF04 Seguretat activa 24   2   24  
  UF05 Tallafocs i monitoratge de xarxes 38   2   38  
M07   Serveis de xarxa 132 33   0 165 165
  UF01 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 36 12 2   48  
  UF02 Correu electrònic i transmissió d’arxius 32 12 2   44  
  UF03 Servidor web i proxy 32 9 2   41  
  UF04 Accés a sistemes remots 32   2   32  
M08   Aplicacions web 165 33   0 198 198
  UF01 Ofimàtica i eines web 22 13 2   35  
  UF02 Gestors d’arxius web. 25   2   25  
  UF03 Gestors de continguts. 30 20 2   50  
  UF04 Portals web d’aprenentatge 30   2   30  
  UF05 Fonaments d'HTML i fulls d'estil 58   2   58  
M09   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M10   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   0 66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   2   66  
M11   Anglès técnic 99 0   99 0 99
  UF01 Anglès 99   1 99    
M12   Síntesi 99 0   0 99 99
  UF01 Síntesi 99   2   99  
M13   Formació en centres de treball 350 0   0 350 350
  UF01 Formació en centres de treball 350   2   350  
    TOTALS       858 1142 2000

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparacikó d'equips,xaxrxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol tamany i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió

Sortides professionals

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
Tècnic de suport informàtic.
Tècnic de xarxes de dades.
Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
Comercial de microinformàtica.
Operador de teleassistència.
Operador de sistemes.

 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +