PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

PFI-Vendes

Programa de formació i inserció Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

1
Curs

820h
a l'institut

180h
a l'empresa

Horari:
Matí

OBJECTIUS

Els alumnes del PFI d'Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic aprendan tècniques administratives d'oficina, tècniques de comunicació i atenció al client i realitzaran operacions auxiliars de vendes: gestió de magatzem, reposició de productes, caixa i altres.

Auxiliar dependent de comerç.

Auxiliar d'animació del punt de venda.

Auxiliar de promoció o de vendes.

Preparació de comandes. Reposició d'estocs.

(entre 615 i 665 hores)

Tècniques bàsiques de Comercialització Atenció al Client.

Preparació de Comandes i Venda de Productes Operacions de Recepció, d'Emmagatzematge i Expedició de Mercaderies o Productes.

Projecte Integrat.

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores).

(entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació.

Entorn Social i Territorial.

Estratègies i Eines Matemàtiques.

Incorporació al Món Professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores).

COM412_1: Activitats auxiliar de comerç.

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de fomació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

Certificació del Curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s'ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d'accés.

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.