PFI Auxiliar d'obres d'interior i pintura

PFI-Obres i Pintura

Programa de formació i inserció Auxiliar d'obres d'interior i pintura

1
Curs

820h
a l'institut

180h
a l'empresa

Horari:
Matí

OBJECTIUS

Els alumnes del PFI d'Auxiliar d'obres d'interior i pintura seran capaços de construir obra de fàbrica per a revestir, construir vessants per a cobertes i aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció.

Ajudant de paleta de fàbriques.

Ajudant de pintor de la construcció.

Ajudant de pintor i empaperador.

Ajudant d'acabats.

Ajudant de paleta de revestiments continus.

Ajudant de guixaire.

(entre 615 i 665 hores)

Obra de paleta bàsica.

Pintura i empaperat.

Obres d'interior.

Projecte integrat.

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores).

(entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació.

Entorn Social i Territorial.

Estratègies i Eines Matemàtiques.

Incorporació al Món Professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores).

EOC271_1: Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbriques i cobertes.

EOC272_1: Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció.

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de fomació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

Certificació del Curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s'ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d'accés.

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.