PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

PFI-INF

Programa de formació i inserció Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

1
Curs

820h
a l'institut

180h
a l'empresa

Horari:
Matí

OBJECTIUS

Els alumnes del PFI d'Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics aprendan a realitzar el muntatge i desmuntatge de hardware i perifèrics de l'ordinador, comprensió i manteniment de diversos S.O. i programari base i la creació i configuració de xarxes locals (LAN) i recerques a Intranet i a Internet.

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.

Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.

Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics.

Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.

(entre 615 i 665 hores)

Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics.

Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades.

Projecte Integrat.

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.

Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores).

(entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació.

Entorn Social i Territorial.

Estratègies i Eines Matemàtiques.

Incorporació al Món Professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores).

IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics.

IFCT0108: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes informàtics.

Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de fomació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

Certificació del Curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s'ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d'accés.

Accés als cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.

Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

Certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.

Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.