CFGM Activitats comercials

Activitats Comercials

Cicle formatiu de grau mitjà d'Activitats Comercials

2
Cursos

1.584h
a l'institut

416h
a l'empresa

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Mitjà d'Activitats Comercials seran capaços de desenvolupar activitats de distribució i comercialització de productes, i al mateix temps de gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,.

Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Venedor/a.

Venedor/a tècnic/a.

Representant comercial.

Orientador comercial.

Promotor/a.

Televenedor/a.

Venda a distància.

Informació/atenció al client.

Caixer/a o reposador/a

Operador/a de centre d'atenció multicanal (contact center).

Administrador/a de continguts en línia.

Comerciant de botiga.

Gerent de petit comerç.

Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem.

Cap de magatzem.

Responsable de recepció de mercaderies.

Responsable d'expedició de mercaderies.

Tècnic/a en logística de magatzems.

Tècnic/a d'informació/atenció al client en empreses.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Dinamització del punt de venda - 132h MP3. Gestió d’un petit comerç - 132h
MP2. Gestió de compres - 99h MP4. Processos de venda - 132h
MP5. Serveis d’atenció comercial - 66h MP10. Comerç electrònic - 99h
MP6. Tècniques de magatzem - 99h MP12. Projecte de síntesi d’activitats comercials - 264h
MP7. Venda tècnica - 99h MP14. Formació en centres de treball - 416h
MP09. Aplicacions informàtiques per al comerç - 99h
MP11. Màrqueting en l’activitat comercial - 99h
MP15. Comerç de proximitat al proven - 99h
MP8. Anglés - 99h
MP13. Formació i Orientació Laboral - 66h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic, que permet accedir a:

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de la família de Comerç (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora):

CFGS Comerç internacional

CFGS Màrqueting i publicitat

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).