Secretaria

A continuació podeu obtenir informació específica dels diferents cicles formatius que podeu cursar al nostre institut (en preparació).

A la columna de l'esquerra hi trobareu els cicles formatius de grau mitjà, i a la dreta els cicles formatius de grau superior.

 

Família professional d'Administració
Família professional de Comerç i màrqueting
Família professional d'Edificació i obra civil
Família professional d'Informàtica i comunicacions
Família professional Química
barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +