Informació cicles formatius

A continuació podeu obtenir informació específica dels diferents cicles formatius que podeu cursar al nostre institut (en preparació).

A la columna de l'esquerra hi trobareu els cicles formatius de grau mitjà, i a la dreta els cicles formatius de grau superior.

 

Família professional d'Administració
Família professional de Comerç i màrqueting
Família professional d'Edificació i obra civil
Família professional d'Informàtica i comunicacions
Família professional Química