Química

Benvinguts al de Departament de Química de l'Institut Provençana.

El nostre departament imparteix els següents cicles (Díptics informatius):

CFGM Operacions de laboratori  

En aquest cicle realitzaràs assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, així com també el mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció riscos laborals i de protecció ambiental (veure més informació-els estudis)

CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (modalitat DUAL)

En aquest cicle aprendràs a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori. (veure més informació-els estudis)


El nostre departament té com a objectiu aconseguir la millor incorporació de l'alumnat en el món laboral o a ensenyaments superiors. Per assolir-lo disposem de les següents instal·lacions:

  • 2 Laboratori de química
  • Laboratori de microbiologia i biotecnologia
  • Laboratori instrumental
  • Laboratori d'assajos físics
  • Aules equipades amb projectors
  • Aules d'informàtica


Els nostres alumnes tenen la possibilitat de participar en projectes de mobilitat europeus (ERASMUS -veure més informació- ERASMUS) i també projectes Innova (veure més informació- Innova).