Química

Química

Benvinguts al de Departament de Química de l'Institut Provençana.

El nostre departament imparteix els següents cicles:

CFGM Operacions de laboratori  

En aquest cicle realitzaràs assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, així com també el mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció riscos laborals i de protecció ambiental (veure més informació-els estudis)

CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (modalitat DUAL-semipresencialitat)

En aquest cicle aprendràs a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori. (veure més informació-els estudis)


El nostre departament té com a objectiu aconseguir la millor incorporació de l'alumnat en el món laboral o a ensenyaments superiors. Per assolir-lo disposem de les següents instal·lacions:

  • 2 Laboratori de química
  • Laboratori de microbiologia i biotecnologia
  • Laboratori instrumental
  • Laboratori d'assajos físics
  • Aules equipades amb projectors
  • Aules d'informàtica


Els nostres alumnes tenen la possibilitat de participar en projectes de mobilitat europeus (ERASMUS -veure més informació- ERASMUS) i també projectes Innova (veure més informació- Innova).

 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +