Els estudis

Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de laboratori

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció riscos laborals i de protecció ambiental.

Horari
Matí

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Operacions de laboratori (R.D. 554/2012, 23 de març).

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.617 hores en el centre docent
383  hores en el centre de treball (pràctiques).

Currículum

MP

UF

Mòdul professional / Unitat Formativa

Hores
Mín.

HLLD

Curs

Hores
Tot. 1r

Hores
Tot. 2n

Hores
Totals

M01

 

Química aplicada.

165

0

1

165

 

165

 

UF01

Química bàsica.

85

0

1

85

 

85

 

UF02

Química orgànica.

40

0

1

40

 

40

 

UF03

Processos en la indústria química.

40

0

1

40

 

40

M02

 

Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

132

33

1

165

 

165

 

UF01

Mostreig.

33

0

1

33

 

33

 

UF02

Operacions mecàniques.

45

11

1

56

 

56

 

UF03

Operacions tèrmiques i per difusió.

54

22

1

76

 

76

M03

 

Proves fisicoquímiques.

132

33

1

165

 

165

 

UF01

Propietats fisicoquímiques.

66

19

1

85

 

85

 

UF02

Propietats col·ligatives.

33

7

1

40

 

40

 

UF03

Propietats òptiques.

33

7

1

40

 

40

M04

 

Serveis auxiliars en el laboratori.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Equips i instruments auxiliars

16

0

2

 

16

16

 

UF02

Aplicacions dels serveis auxiliars

50

0

2

 

50

50

M05

 

Seguretat i organització en el laboratori.

99

0

1

99

 

99

 

UF01

Seguretat en el laboratori.

33

0

1

33

 

33

 

UF02

Higiene i gestió ambiental.

33

0

1

33

 

33

 

UF03

Gestió de qualitat.

33

0

1

33

 

33

M06

 

Operacions d’anàlisi química.

198

33

2

 

231

231

 

UF01

Procediment analític.

40

2

2

 

42

42

 

UF02

Volumetries i gravimetries.

50

13

2

 

63

63

 

UF03

Tècniques electroquímiques.

36

6

2

 

42

42

 

UF04

Tècniques espectrofotomètriques.

36

6

2

 

42

42

 

UF05

Tècniques de separació.

36

6

2

 

42

42

M07

 

Emmagatzematge i distribució en el laboratori.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Instal·lacions i documentació.

33

0

2

 

33

33

 

UF02

Emmagatzematge.

33

0

2

 

33

33

M08

 

Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.

132

33

1

165

 

165

 

UF01

Instal·lacions i equips per assajos microbiològics

33

7

1

40

 

40

 

UF02

Assajos microbiològics

66

19

1

85

 

85

 

UF03

Assajos biotecnològics

33

7

1

40

 

40

M09

 

Assajos de materials.

99

0

2

 

99

99

 

UF01

Propietats i aplicacions dels materials

20

0

2

 

20

20

 

UF02

Assajos mecànics, metal·logràfics i de corrosió

79

0

2

 

79

79

M10

 

Principis de manteniment electromecànic.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Xarxes de distribució i equips elèctrics.

24

0

2

 

24

24

 

UF02

Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques.

23

0

2

 

23

23

 

UF03

Elements mecànics i principis de manteniment.

19

0

2

 

19

19

M11

 

Formació i orientació laboral (FOL).

99

0

1

99

 

99

 

UF01

Incorporació al treball

66

0

1

66

 

66

 

UF02

Prevenció de riscos laborals

33

0

1

33

 

33

M12

 

Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Empresa i iniciativa emprenedora

66

0

2

 

66

66

M13

 

Anglès tècnic.

99

0

2

 

99

99

 

UF01

Anglès tècnic.

99

0

2

 

99

99

M14

 

Síntesi.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Síntesi.

66

0

2

 

66

66

M15

 

Formació en centres de treball (FCT).

383

0

2

 

383

383

 

TOTALS

 

1868

132

 

858

1142

2000

 


Àmbit professional i de treball
Aquest professional exercirà la seva activitat en empreses i laboratoris de diferents sectors, on calgui realitzar assajos físics, fisicoquímics, químics i microbiològics, i mantenir operatius els equips i instal·lacions auxiliars orientats al control de qualitat.

Sortides professionals

  • Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d'aigües.
  • Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.
  • Mostrejador i assajos de camp.
barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +