Els estudis

Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de laboratori

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció riscos laborals i de protecció ambiental.

Horari
Matí

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Operacions de laboratori (R.D. 554/2012, 23 de març).

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.617 hores en el centre docent
383  hores en el centre de treball (pràctiques).

Currículum

MP

UF

Mòdul professional / Unitat Formativa

Hores
Mín.

HLLD

Curs

Hores
Tot. 1r

Hores
Tot. 2n

Hores
Totals

M01

 

Química aplicada.

165

0

1

165

 

165

 

UF01

Química bàsica.

85

0

1

85

 

85

 

UF02

Química orgànica.

40

0

1

40

 

40

 

UF03

Processos en la indústria química.

40

0

1

40

 

40

M02

 

Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

132

33

1

165

 

165

 

UF01

Mostreig.

33

0

1

33

 

33

 

UF02

Operacions mecàniques.

45

11

1

56

 

56

 

UF03

Operacions tèrmiques i per difusió.

54

22

1

76

 

76

M03

 

Proves fisicoquímiques.

132

33

1

165

 

165

 

UF01

Propietats fisicoquímiques.

66

19

1

85

 

85

 

UF02

Propietats col·ligatives.

33

7

1

40

 

40

 

UF03

Propietats òptiques.

33

7

1

40

 

40

M04

 

Serveis auxiliars en el laboratori.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Equips i instruments auxiliars

16

0

2

 

16

16

 

UF02

Aplicacions dels serveis auxiliars

50

0

2

 

50

50

M05

 

Seguretat i organització en el laboratori.

99

0

1

99

 

99

 

UF01

Seguretat en el laboratori.

33

0

1

33

 

33

 

UF02

Higiene i gestió ambiental.

33

0

1

33

 

33

 

UF03

Gestió de qualitat.

33

0

1

33

 

33

M06

 

Operacions d’anàlisi química.

198

33

2

 

231

231

 

UF01

Procediment analític.

40

2

2

 

42

42

 

UF02

Volumetries i gravimetries.

50

13

2

 

63

63

 

UF03

Tècniques electroquímiques.

36

6

2

 

42

42

 

UF04

Tècniques espectrofotomètriques.

36

6

2

 

42

42

 

UF05

Tècniques de separació.

36

6

2

 

42

42

M07

 

Emmagatzematge i distribució en el laboratori.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Instal·lacions i documentació.

33

0

2

 

33

33

 

UF02

Emmagatzematge.

33

0

2

 

33

33

M08

 

Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.

132

33

1

165

 

165

 

UF01

Instal·lacions i equips per assajos microbiològics

33

7

1

40

 

40

 

UF02

Assajos microbiològics

66

19

1

85

 

85

 

UF03

Assajos biotecnològics

33

7

1

40

 

40

M09

 

Assajos de materials.

99

0

2

 

99

99

 

UF01

Propietats i aplicacions dels materials

20

0

2

 

20

20

 

UF02

Assajos mecànics, metal·logràfics i de corrosió

79

0

2

 

79

79

M10

 

Principis de manteniment electromecànic.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Xarxes de distribució i equips elèctrics.

24

0

2

 

24

24

 

UF02

Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques.

23

0

2

 

23

23

 

UF03

Elements mecànics i principis de manteniment.

19

0

2

 

19

19

M11

 

Formació i orientació laboral (FOL).

99

0

1

99

 

99

 

UF01

Incorporació al treball

66

0

1

66

 

66

 

UF02

Prevenció de riscos laborals

33

0

1

33

 

33

M12

 

Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Empresa i iniciativa emprenedora

66

0

2

 

66

66

M13

 

Anglès tècnic.

99

0

2

 

99

99

 

UF01

Anglès tècnic.

99

0

2

 

99

99

M14

 

Síntesi.

66

0

2

 

66

66

 

UF01

Síntesi.

66

0

2

 

66

66

M15

 

Formació en centres de treball (FCT).

383

0

2

 

383

383

 

TOTALS

 

1868

132

 

858

1142

2000

 


Àmbit professional i de treball
Aquest professional exercirà la seva activitat en empreses i laboratoris de diferents sectors, on calgui realitzar assajos físics, fisicoquímics, químics i microbiològics, i mantenir operatius els equips i instal·lacions auxiliars orientats al control de qualitat.

Sortides professionals

  • Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d'aigües.
  • Operador de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.
  • Mostrejador i assajos de camp.
barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +