Els estudis

Cicle formatiu de grau superior de Projectes d'edificació, perfil professional de rehabilitació i restauració d'edificis

Aquest cicle formatiu de grau superior és una adaptació de l’actual currículum del títol de Projectes d’edificació, orientat al sectors de la rehabilitació, la restauració i la millora de l’eficiència energètica dels edificis construïts, sense oblidar les competències pròpies del títol original.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, tant d’obra nova com de rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Horari

El primer curs es cursa en torn de matí i el segon en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic superior en Projectes d’Edificació (Publicat al RD 690/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació)

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Currículum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
 
M01
Representacions de construcció
132 66  
  UF01 Representació bàsica de projectes de construcció 1 33    
  UF02 Representació assistida per ordinador 1 99    
  UF03 Presentació i gestió documental de projectes de construcció 2   66  
M02
Amidaments i valoracions de construcció
0 99  
  UF01 Amidaments i pressupostos 2   66  
  UF02 Control de costos 2   33  
M03
Replanteigs de construcció
99 0  
  UF01 Organització dels replanteigs 1 33    
  UF02 Replanteigs d’obres 1 66    
M04
Planificació de construcció
0 99  
  UF01 Estudis i plans de seguretat 2   33  
  UF02 Planificació de projectes i obres 2   66  
M05
Instal•lacions en edificació
99 0  
  UF01 Instal·lacions d’aigua i electricitat 1 33    
  UF02 Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS 1 44    
  UF03 Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions 1 22    
M06
Eficiència energètica en edificació
66 0  
  UF01 Limitació de la demanda energètica d’edificis 1 22    
  UF02 Qualificació energètica d’edificis 1 44    
M07
Desenvolupament de projectes d’edificació residencial
0 231  
  UF01 Projecte de rehabilitacio d'edifici residencial 2   132  
  UF02 Projectes d’edificació amb programari de modelatge 2   99  
M08
Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial
0 99  
  UF01 Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació 2   33  
  UF02 Documentació gràfica i escrita de projectes d’instal·lacions en edificació 2   66  
M09
Estructures de construcció
99 0  
  UF01 Càlcul d’elements estructurals 1 33    
  UF02 Construcció d’elements estructurals 1 33    
  UF03 Terrenys i obres de terra 1 33    
M10
Disseny i construcció d’edificis
132 0  
  UF01 Definició de projectes d’edificació 1 66    
  UF02 Solucions constructives i estructurals en edificació 1 66    
M11
Formació i orientació laboral
99 0  
  UF01 Incorporació al treball 1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 1 33    
M12
Empresa i iniciativa emprendora
0 66  
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 2   66  
  UF02 Rehabilitació i conservació d'obres d’urbanització 2   22  
M13
Projecte en edificació
0 33  
  UF01 Projecte en edificació 2   33  
             
M14
Formació en centres de treball
0 350  
  UF01 Formació en centres de treball 2   350  
M15
Processos constructius en edificació
132 0  
  UF01 Processos constructius del sistema envolupant 1 66    
  UF02 Processos constructius d'obres d'interior 1 66    
M16
Obres de rehabilitació, restauració i conservació
0 99  
  UF01 Rehabilitació , restauració i conservació d'edificis 2   77  
  UF02 Rehabilitació i conservació d'obres d’urbanització 2   22  


TOTALS
858 1142  

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en estudis d’arquitectura i enginyeria, consultories, promotores immobiliaries, empreses constructores i Administracions públiques.

Sortides professionals

Tècnic en desenvolupament de projectes d’edificació
Delineant projectista d’edificació
Delineant d’instal·lacions
Especialista en replanteigs d’obres
Ajudant de Planificador d’obres
Ajudant de Tècnic de control de costos
Tècnic en control documental
Tècnic d’eficiència energètica d’edificis
Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis
Maquetista de construcció

 Més informació.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +