Els estudis

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Horari

Matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Gestió administrativa (RD 1631/2009, de 30 d’octubre).

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Comunicació empresarial i atenció al client 132 33 1 165   165
  UF01 UF 1 Comunicació empresarial oral 33 7 1 40   40
  UF02 UF 2 Comunicació empresarial escrita 33 9 1 42   42
  UF03 UF 3 Sistemes d’arxiu 33 8 1 41   41
  UF04 UF 4 Atenció al client/usuari 33 9 1 42   42
M02   Operacions administratives de compravenda 132 33 1 165   165
  UF01 UF 1 Circuit administratiu de la compravenda 66 33 1 99   99
  UF02 UF 2 Gestió d’estocs 33   1 33   33
  UF03 UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 33   1 33   33
M03   Operacions administratives de recursos humans 99 0 1 99   99
  UF01 UF 1 Selecció i formació 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Contractació i retribució 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Processos de l’activitat laboral 33   1 33   33
M04   Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 132 0 2   132 132
  UF01 UF 1 Control de tresoreria 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances 66   2   66 66
  UF03 UF 3 Operacions financeres bàsiques 33   2   33 33
M05   Tècnica comptable 132 33 1 165   165
  UF01 UF 1 Patrimoni i metodologia comptable 33 5 1 38   38
  UF02 UF 2 Cicle comptable bàsic 33 6 1 39   39
  UF03 UF 3 Cicle comptable mitjà 66 22 1 88   88
M06   Tractament de la documentació comptable 99 33 2   132 132
  UF01 UF 1 Preparació i codificació comptable 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Registre comptable 36 13 2   49 49
  UF03 UF 3 Comptes anuals bàsics 15 20 2   35 35
  UF04 UF 4 Verificació i control intern 15   2   15 15
M07   Tractament informàtic de la informació 231 0 1 165 66 231
  UF01 UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Ordinografia i gravació de dades 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica 66   1 66   66
  UF04 UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 33   1 33   33
  UF05 UF 5 Presentacions multimèdia de continguts 33   2   33 33
  UF06 UF 6 Eines d’internet per a l'empresa 33   2   33 33
M08   Operacions administratives de suport 66 0 2   66 66
  UF01 UF 1 Selecció i tractament de la informació 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu 33   2   33 33
M09   Anglès 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Anglès 99   2   99 99
M10   Empresa i Administració 165 0 1 165   165
  UF01 UF 1 Innovació i emprenedoria 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Empresa i activitat econòmica 24   1 24   24
  UF03 UF 3 Administració pública 60   1 60   60
  UF04 UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica 48   1 48   48
M11   Empresa a l’aula 132 0 2   132 132
  UF01 UF 1 Empresa a l’aula 132   2   132 132
M12   Formació i Orientació Laboral (FOL) 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Incorporació al treball 66   2   66 66
  UF02 UF 2 Prevenció de riscos laborals 33   2   33 33
M13   Formació en centres de treball (FCT) 350 0 2   350 350
  TOTALS   1868 132   924 1076 2000

 

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat com a tècnic en operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent.

Sortides professionals

Auxiliar administratiu
Ajudant d’oficina
Auxiliar de documentació i arxiu
Gestor de cobraments i pagaments
Caixer
Administratiu de banca i institucions financeres
Treballador de mitjans de pagament
Auxiliar administratiu de l’administració pública
Administratiu comercial
Administratiu de gestió i de personal.

 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO