Els estudis

Cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Horari

Matí - Tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic superior en Administració i finances (RD 1584/2011, de 4 de novembre).

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Comunicació i atenció al client 99 33   132 0 132
  UF01 Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client 33   1 33 0 33
  UF02 Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client 33   1 33 0 33
  UF03 Gestió documental, arxiu i registre 33   1 33 0 33
  UF04 Empresa a l'aula   33 1 33 0 33
M02   Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 33   0 132 132
  UF01 Organització de la documentació jurídica i empresarial 33 11 2 0 44 44
  UF02 Contractació empresarial 33 0 2 0 33 33
  UF03 Tramitació davant les Administracions Públiques 33 22 2 0 55 55
M03   Procés integral de l'activitat comercial 231 33   264 0 264
  UF01 Patrimoni i metodologia comptable 33 0 1 33 0 33
  UF02 Fiscalitat empresarial 33 0 1 33 0 33
  UF03 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria 66 0 1 66 0 66
  UF04 Registre comptable i comptes anuals 99 0 1 99 0 99
  UF05 Empresa a l'aula   33 1 33 0 33
M04   Recursos humans i responsabilitat corporativa 66 0   66 0 66
  UF01 Processos administratius de recursos humans 33 0 1 33 0 33
  UF02 Reclutament i desenvolupament professional 33 0 1 33 0 33
M05   Ofimàtica i procés de la informació 132 0   132 0 132
  UF01 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades 33 0 1 33 0 33
  UF02 Tractament avançat de la informació, arxiu i registre 33 0 1 33 0 33
  UF03 Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d’aplicacions 66 0 1 66 0 66
M06   Anglès 132 0   0 132 132
  UF01 Anglès tècnic 132 0 2 0 132 132
M07   Gestió de recursos humans 99 0   99 0 99
  UF01 Procés de contractació 33 0 1 33 0 33
  UF02 Retribucions, nòmines i obligacions oficials 66 0 1 66 0 66
M08   Gestió financera 132 33   0 165 165
  UF01 Anàlisi i previsió financeres 33 0 2 0 33 33
  UF02 Productes del mercat financer i d’assegurances 33 0 2 0 33 33
  UF03 Fonts de finançament i selecció d’inversions 66 33 2 0 99 99
M09   Comptabilitat i fiscalitat 165 33   0 198 198
  UF01 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria 99 33 2 0 132 132
  UF02 Comptabilitat de costos 33 0 2 0 33 33
  UF03 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer 33 0 2 0 33 33
M10   Gestió logística i comercial 99 0   99 0 99
  UF01 Planificació de l’aprovisionament 33 0 1 33 0 33
  UF02 Selecció i control de proveïdors 33 0 1 33 0 33
  UF03 Operativa i control de la cadena logística 33 0 1 33 0 33
M11   Simulació empresarial 99 0   0 99 99
  UF01 Simulació empresarial 99 0 2 0 99 99
M12   FOL 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66 0 1 66 0 66
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33 0 1 33 0 33
M13   Projecte d'administració i finances 33 0   0 33 33
  UF01 Projecte d’administració i finances 33 0 2 0 33 33
M14   FCT 350 0   0 350 350
  UF01           350 350
    TOTALS       891 1109 2000

 

Àmbit professional i de treball

Oficines de tot tipus d'empreses (empreses grans, petites i mitjanes , bancs, corredories d'assegurances, despatxos professionals), i també en l'Administració pública, etc.

Sortides professionals

Pel seu perfil professional està capacitat per treballar com:

Administratiu/iva d’oficina
Administratiu/iva comercial
Administratiu/iva financer/a
Administratiu/iva comptable
Administratiu/iva de logística
Administratiu/iva de banc
Administratiu/iva de recursos humans
Administratiu/iva de l’administració pública
Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
Tècnic/a en gestió de cobraments
Responsable d’atenció al client


 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO