Els estudis

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa perfil professional àmbit jurídic

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de Gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic amb la realització de les activitats de suport administratiu a l’àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.

Horari

Tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic en Gestió administrativa (RD 1631/2009, de 30 d’octubre).

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Comunicació empresarial i atenció al client 132 0 1 132   132
  UF01 UF 1 Comunicació empresarial oral 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Comunicació empresarial escrita 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Sistemes d’arxiu 33   1 33   33
  UF04 UF 4 Atenció al client/usuari 33   1 33   33
M02   Operacions administratives de compravenda 99 0 1 99   99
  UF01 UF 1 Circuit administratiu de la compravenda 45   1 45   45
  UF02 UF 2 Gestió d’estocs 21   1 21   21
  UF03 UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda 33   1 33   33
M03   Operacions administratives de recursos humans 99 0 1 99   99
  UF01 UF 1 Selecció i formació 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Contractació i retribució 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Processos de l’activitat laboral 33   1 33   33
M04   Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Control de tresoreria 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances 33   2   33 33
  UF03 UF 3 Operacions financeres bàsiques 33   2   33 33
M05   Tècnica comptable 99 0 1 99   99
  UF01 UF 1 Patrimoni i metodologia comptable 21   1 21   21
  UF02 UF 2 Cicle comptable bàsic 24   1 24   24
  UF03 UF 3 Cicle comptable mitjà 54   1 54   54
M06   Tractament de la documentació comptable 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Preparació i codificació comptable 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Registre comptable 36   2   36 36
  UF03 UF 3 Comptes anuals bàsics 15   2   15 15
  UF04 UF 4 Verificació i control intern 15   2   15 15
M07   Tractament informàtic de la informació 198 0 1 111 87 198
  UF01 UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals 24   1 24   24
  UF02 UF 2 Ordinografia i gravació de dades 33   1 33   33
  UF03 UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica 54   1 54   54
  UF04 UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions 33   2   33 33
  UF05 UF 5 Presentacions multimèdia de continguts 21   2   21 21
  UF06 UF 6 Eines d’internet per a l'empresa 33   2   33 33
M08   Operacions administratives de suport 66 0 2   66 66
  UF01 UF 1 Selecció i tractament de la informació 33   2   33 33
  UF02 UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu 33   2   33 33
M09   Anglès 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Anglès 99   2   99 99
M10   Empresa i Administració 165 0 1 165   165
  UF01 UF 1 Innovació i emprenedoria 33   1 33   33
  UF02 UF 2 Empresa i activitat econòmica 24   1 24   24
  UF03 UF 3 Administració pública 60   1 60   60
  UF04 UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica 48   1 48   48
M11   Empresa a l’aula 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Empresa a l’aula 99   2   99 99
M12   Formació i Orientació Laboral (FOL) 99 0 2   99 99
  UF01 UF 1 Incorporació al treball 66   2   66 66
  UF02 UF 2 Prevenció de riscos laborals 33   2   33 33
M13   Formació en centres de treball (FCT) 350 0 2   350 350
M14   Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial 165 0 1 165   165
  UF01 UF 1 Administració de Justícia 33   1 33   33
  UF02 UF2 Operadors a l’àmbit jurídic privat 48   1 48   48
  UF03 UF 3 Registres Públics 18   1 18   18
  UF04 UF4 Actuacions i Procediments Judicials 66   1 66   66
M15   Tramitació processal i auxili judicial 132 0 2   132 132
  UF01 UF 1 Tramitació processal i auxili judicial en procediments civils 48   2   48 48
  UF02 UF 2 Tramitació processal i auxili judicial en procediments penals 48   2   48 48
  UF03 UF 3 Tramitació processal i auxili judicial en procediments contenciós administratiu 18   2   18 18
  UF04 UF 4 Tramitació processal i auxili judicial en procediments socials 18   2   18 18
  TOTALS   2000 0   870 1130 2000

 

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat com a tècnic en operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent.

Sortides professionals

Auxiliar administratiu
Ajudant d’oficina
Auxiliar de documentació i arxiu
Gestor de cobraments i pagaments
Caixer
Administratiu de banca i institucions financeres
Treballador de mitjans de pagament
Auxiliar administratiu de l’administració pública
Administratiu comercial
Administratiu de gestió i de personal.

Totes aquestes sortides generals del cicle, aplicades a l’àmbit jurídic: Administració de Justícia, despatx o bufet d’advocacia, procuradoria, notaria, registres de la propietat, registre civil, registre mercantil.....

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +