Notícies i activitats

El curs 2015-16 l'Institut Provençana impartirà el nou cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web amb perfil professional de Bioinformàtica.

La nova titulació donarà resposta a la manca de tècnics bioinformàtics als sectors biosanitari, farmacèutic i de recerca.

La bioinformàtica és una disciplina multidisciplinària clau en els sectors de la salut, el disseny de nous fàrmacs i la recerca mèdica i genòmica, els quals requereixen el processament i anàlisi massiu de dades i la síntesi d'informació. Cal fer esment que aquests sectors tenen una implantació molt important a Catalunya i molt especialment al voltant de Barcelona.

Els nous tècnics bioinformàtics es rebran formació en eines computacionals i de tractament de dades per a les ciències mèdiques i per a les ciències òmiques. El ventall de sortides professionals, a banda de les pròpies del cicle de Desenvolupament d'aplicacions web general, abasten des del suport a la docència i el desenvolupament fins a la gestió de dades biològiques i biomèdiques.

La formació professional en bioinformàtica està cridada a jugar un paper important en l'avanç de la recerca, la transferència de coneixement i la millora de la competitivitat.

El disseny curricular del CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (perfil professional Bioinformàtica) adaptat és compatible amb el general. El primer curs es comú, mentre que a segon existeix un itinerari diferenciat.

L'alumnat del nou cicle realitzarà les pràctiques en centres de recerca, centres hospitalaris i altres empreses dels sectors esmentats.

Podeu llegir també la nota de premsa del Departament d'Ensenyament del 20 de març relatiu al nou cicle i visualitzar el reportatge de l'Informatiu de TV L'Hospitalet del 20 de maig.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +