Tauler preinscripció i matrícula PFI

A continuació es mostra el calendari previst per al procés de preinscripció i matrícula.

A mesura que estiguin disponibles, també es mostraran els enllaços de descàrrega dels llistats corresponents.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
Preinscripció 2 al 9 de maig de 2024 (ambdós inclosos)
Entrevistes 10 al 14 de maig de 2024
Llistat de barem provisional 28 de maig de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
Llistat de preinscripcions de sol·licituds amb la puntuació una vegada resoltes les reclamacions 6 de juny de 2024
Llistat de preinscripció amb l'ensenyament en primera petició ordenada 11 de juny de 2024
Llistat d'alumnat admesos al centre 01 de juliol de 2024
Llistat d'alumnat en llista d'espera 01 de juliol de 2024
Llistat que ha participat al procés de preinscripció amb indicació del centre que els ha estat assignat. 01 de juliol de 2024