Tauler preinscripció i matrícula Curs d'especialització de formació professional: Modelatge de la Informació de la Construcció (BIM)

A continuació es mostra el calendari previst per al procés de preinscripció i matrícula.

A mesura que estiguin disponibles, també es mostraran els enllaços de descàrrega dels llistats corresponents.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
Oferta inicial Abans del 14 de juny de 2024
Publicació de la llista provisional amb puntuació 8 de juliol de 2024
Termini per presentar reclamacions a la llista provisional Des de les 10:00 hores del dia 8 fins a les 12:00 hores del dia 12 de juliol/td>
Sorteig per obtenir el número de desempat 8 de juliol a les 13:00 hores
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions 15 de juliol de 2024
Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera 16 de juliol de 2024
Període de matriculació per als alumnes admesos 16 al 22 de juliol de 2024

Presentació de sol·licituds:

 • La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/cursos-especialitzacio-fp/inici/
 • Només es pot presentar una sol·licitud per persona. La sol·licitud es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa.
 • No s'admeten sol·licituds fora de termini.
 • La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 • La matrícula és presencial durant el mes de juliol, qui no tramiti la seva matrícula en les dates establertes perd la plaça obtinguda.

Documentació que cal presentar:

 • La sol·licitud degudament complimentada.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent
 • Original i fotocòpia del certificat de qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l'accés.
  • CFPS EAA0 Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
  • CFPS EAB0 Centrals Elèctriques
  • CFPS EAC0 Energies Renovables
  • CFPS EAD0 Gestió de l'Aigua
  • CFPS EEA0 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • CFPS EEB0 Automatització i Robòtica Industrial
  • CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
  • CFPS EOA0 Projectes d'Obra Civil
  • CFPS EOB0 Projectes d'Edificació
  • CFPS EOC0 Organització i Control d'Obres de Construcció
  • CFPS FMA0 Construccions Metàl·liques
  • CFPS IMA0 Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
  • CFPS IMB0 Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
  • CFPS IMC0 Mecatrònica Industrial