Tauler preinscripció i matrícula CFGS

A continuació es mostra el calendari previst per al procés de preinscripció i matrícula.

A mesura que estiguin disponibles, també es mostraran els enllaços de descàrrega dels llistats corresponents.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
Oferta inicial 23 de maig 2024
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional 26 de juny de 2024
Termini per presentar una reclamació del 26 de juny al 1 de juliol de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions 4 de juliol de 2024
Sorteig del número de desempat 4 de juliol de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació
Publicació de l’oferta final 11 de juliol de 2024
Publicació de places d'alumnes assignats a l'Institut Provençana en primera tanda 11 de juliol de 2024
Publicació de places d'alumnes preinscrits a l'Institut Provençana amb indicació de l'assignació i l'ordre de petició de la primera tanda 11 de juliol de 2024
Període de matricula per als alumnes que se’ls ha assignat la seva primera opció en la primera assignació 15 al 18 de juliol –segons instruccions que es publicarà en el web del centre- Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període renuncien a la plaça adjudicada
Publicació de places de la segona assignació, amb indicació del número de petició atesa>/td> 30 de juliol de 2024
Període de matriculació per al alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d’assignació 2 al 6 de setembre de 2024 –instruccions que es publicarà en el web del centre- Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període renuncien a la plaça adjudicada

CALENDARI PLACES VACANTS
Per l’alumnat que no ha obtingut cap plaça en els centres demanats en la preinscripció i aquelles que no hagin presentat la sol·licitud de preinscripció
Publicació de les vacants 12 de setembre de 2024
Sol·licitud 12 al 16 de setembre de 2024
Publicació de la llista de sol·licituds que participen amb puntuació valida 19 de setembre de 2024
Publicació de la llista d’ admesos 25 de setembre de 2024
Període de matrícula 26 al 30 de setembre de 2024 –instruccions que es publicarà en el web del centre- Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període renuncien a la plaça adjudicada

Hi ha dos tipus de sol·licituds:

Formulari electrònic:

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació, en el termini establert.
Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant l’any 2024) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d'identificació IdCAT Mòbil.
Tot l’alumnat que ha estat matriculat Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d'alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar http://educacio.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/identificador-alumne o en el teu centre educatiu actual. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla.

Formulari suport informàtic:

es persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació.
En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat:

  • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2024: El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de l'alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2024: El DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors – mare o pare- o tutor/a o guardador/a de fet) i de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat