Proves accés a cicles formatius

Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior

Si no compleixes el requisits de titulació per accedir de manera directa al cicle formatiu que t'interessa, pots realitzar les proves d'accés que es fan cada curs.

En aquest enllaç tens tota la informació que necessites sobre la convocatòria de les proves d'accés al cicles formatius de grau mitjà:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

En aquest enllaç tens tota la informació que necessites sobre la convocatòria de les proves d'accés al cicles formatius de grau superior:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Convalidacions amb estudis universitaris

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/convalidacions/correspondencia-estudis-universitaris/