Secretaria

Convalidacions amb estudis universitaris

Els estudis de formació professional constitueixen una línia formativa molt interessant també per a les persones que tenen intenció de cursar estudis universitaris. En primer lloc, permeten obtenir una capacitació i titulació que permeten l'exercici professional. En segon lloc, faciliten l'obtenció de titulacions universitàries a través de la convalidació de crèdits en estudis universitaris afins al cicle cursat.

Pots obtenir informació més detallada en aquest enllaç.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +