Convalidacions amb estudis universitaris

Convalidacions amb estudis universitaris

Els estudis de formació professional constitueixen una línia formativa molt interessant també per a les persones que tenen intenció de cursar estudis universitaris. En primer lloc, permeten obtenir una capacitació i titulació que permeten l'exercici professional. En segon lloc, faciliten l'obtenció de titulacions universitàries a través de la convalidació de crèdits en estudis universitaris afins al cicle cursat.

Pots obtenir informació més detallada en aquest enllaç.