Convalidacions entre cicles formatius

Convalidacions entre estudis de cicles formatius

A partir del dia 2 i fins al 20 d'octubre de 2023 a les 13:30 hores, podeu sol.licitar les convalidacions dels mòduls i/o unitats formatives dels vostres estudis.

El tutor/a us donarà la sol·licitud que heu de complimentar degudament i amb la que haureu d'adjuntar un certificat oficial de notes i fotocòpia del títol del cicle que heu cursat i lliurar-la al tutor/a.

Convalidacions mòduls comuns