Secretaria

Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional Grau Mitjà

 • Tenir el títol (ESO) graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir un títol (FP1) de tècnic o tècnica auxiliar.
 • Tenir un títol (CFGM) de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Haver superat, íntegrament, els dos primers cursos (BUP) del batxillerat unificat polivalent.
 • Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).
 • Haver superat un mòdul professional 2 experimental.
 • Haver superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del   pla del 1963 o el segon curs experimental de comuns.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, amb alguns dels  anteriors.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

 

Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional Grau Superior

 • Tenir el títol de batxiller.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, en qualsevol modalitat.
 • Haver superat el (COU) curs d’orientació universitària o preuniversitari.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
 • Tenir un títol (CFGS) de tècnic/tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • Tenir una titulació universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior i haver superat
 • les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el certificat conforme s’han superat els ensenyaments substitutoris de la
 • prova d’accés per al cicle formatiu.
 • Haver superat la prova corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +