Què és Erasmus+

Què és Erasmus+?

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a l’educació i la formació en tots els sectors educatius per al període 2014-2020.

Actualment ofereix oportunitats de mobilitat a l’Educació Superior, la Formació Professional, l’Educació Escolar i l’Educació de Persones Adultes.

Aquest programa ofereix suport a les institucions educatives per fomentar les aliances entre les institucions dels països de la UE i altres països participants del programa.

Algunes de les prioritats del programa són:

    • Millorar les aptituds i competències dels participants.
    • Impulsar la qualitat, la innovació i la internacionalització de les institucions educatives i de formació.
    • Millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres i promoure la diversitat lingüística la Unió Europea.
    • Promoure la pertinença a un espai europeu d’aprenentatge permanent.
    • Donar una dimensió internacional a l’Educació Superior i la Formació Professional.
    • Augmentar les possibilitats d’incorporació al món laboral dels estudiants

La beca Erasmus té com a finalitat contribuir a sufragar part de  les despeses addicionals derivades de la realització de la mobilitat.