FP dual

La modalitat de formació professional en alternança permet a l'alumnat compaginar la formació acadèmica amb una feina relacionada amb l'especialitat dels seus estudis.

D'altra banda, la formació en alternança en modalitat dual permet a l'alumnat compaginar el temps de formació entre activitats a l'institut i activitats en una empresa en qualitat de treballador, becari o voluntari.

L'Institut Provençana ofereix la modalitat de formació professional en alternança dual. Consulteu informació més detallada en els enllaços que segueixen.

Informació general sobre la FP dual

 

Informació sobre la FP dual a l'Institut Provençana