Demanda alumnat FCT

 bandera cat

Seguint la nostra política de millora contínua, hem creat una aplicació que creiem ajudarà a les empreses i a nosaltres mateixos en el tema de la FCT.

Amb aquesta aplicació, creiem que s’agilitzarà i minvarà el temps de resposta i es minimitzaran possibles errades.

En el següent enllaç  http://borsatreball.proven.cat/app.php/empresa/
podreu accedir a l’aplicació creat per sol·licitar alumnat en pràctiques de FCT.

És una aplicació molt intuïtiva i fàcil d’entendre, però per a la primera vegada que hi accediu, també hem creat unes petites instruccions que podeu veure en el següent enllaç  (instruccions).

 bandera esp

Siguiendo nuestra política de mejora continua, hemos creado una aplicación que creemos ayudará a las empresas y a nosotros mismos en el tema de la FCT.

Con esta aplicación, creemos que se agilizará y menguará el tiempo de respuesta y se minimizarán posibles errores.
 
En el siguiente link http://borsatreball.proven.cat/app.php/empresa/
podrá acceder a la aplicación creada para solicitar alumnado en prácticas de FCT.

Es una aplicación muy fácil de entender y muy intuitivo, pero para la primera vez que se acceda, también hemos creado unas pequeñas instrucciones que pueden verse en el siguiente link (instrucciones).