Institut-Empresa

Cada curs, durant el mes de març, es realitza una enquesta a tots els alumnes que es van graduar el curs anterior en el mes de juny, per tal de mesurar el seu grau d'inserció laboral.

En aquesta enquesta, se’ls demana informació, entre altres, dels següents punts :

1.    Quina és la teva situació actual:

a.    Estic buscant feina
b.    Continuo estudiant
c.    Estudio i treballo
d.    Estic treballant

2.    La teva feina actual està relacionada amb els estudis de Cicles Formatius que vas realitzar

a.    Si
b.    No

Els resultats obtinguts per l'alumnat de l'Institut Provençana i la comparativa amb els resultats d'anys anteriors es poden veure en el següent informe d'inserció laboral.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +