Els estudis

Cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Horari

Matí - Tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic superior en Administració i finances (RD 1584/2011, de 4 de novembre).

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Comunicació i atenció al client 99 33   132 0 132
  UF01 Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client 33   1 33 0 33
  UF02 Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client 33   1 33 0 33
  UF03 Gestió documental, arxiu i registre 33   1 33 0 33
  UF04 Empresa a l'aula   33 1 33 0 33
M02   Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 33   0 132 132
  UF01 Organització de la documentació jurídica i empresarial 33 11 2 0 44 44
  UF02 Contractació empresarial 33 0 2 0 33 33
  UF03 Tramitació davant les Administracions Públiques 33 22 2 0 55 55
M03   Procés integral de l'activitat comercial 231 33   264 0 264
  UF01 Patrimoni i metodologia comptable 33 0 1 33 0 33
  UF02 Fiscalitat empresarial 33 0 1 33 0 33
  UF03 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria 66 0 1 66 0 66
  UF04 Registre comptable i comptes anuals 99 0 1 99 0 99
  UF05 Empresa a l'aula   33 1 33 0 33
M04   Recursos humans i responsabilitat corporativa 66 0   66 0 66
  UF01 Processos administratius de recursos humans 33 0 1 33 0 33
  UF02 Reclutament i desenvolupament professional 33 0 1 33 0 33
M05   Ofimàtica i procés de la informació 132 0   132 0 132
  UF01 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades 33 0 1 33 0 33
  UF02 Tractament avançat de la informació, arxiu i registre 33 0 1 33 0 33
  UF03 Gestió de bases de dades, dissenys de fulls de càlcul i integració d’aplicacions 66 0 1 66 0 66
M06   Anglès 132 0   0 132 132
  UF01 Anglès tècnic 132 0 2 0 132 132
M07   Gestió de recursos humans 99 0   99 0 99
  UF01 Procés de contractació 33 0 1 33 0 33
  UF02 Retribucions, nòmines i obligacions oficials 66 0 1 66 0 66
M08   Gestió financera 132 33   0 165 165
  UF01 Anàlisi i previsió financeres 33 0 2 0 33 33
  UF02 Productes del mercat financer i d’assegurances 33 0 2 0 33 33
  UF03 Fonts de finançament i selecció d’inversions 66 33 2 0 99 99
M09   Comptabilitat i fiscalitat 165 33   0 198 198
  UF01 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria 99 33 2 0 132 132
  UF02 Comptabilitat de costos 33 0 2 0 33 33
  UF03 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer 33 0 2 0 33 33
M10   Gestió logística i comercial 99 0   99 0 99
  UF01 Planificació de l’aprovisionament 33 0 1 33 0 33
  UF02 Selecció i control de proveïdors 33 0 1 33 0 33
  UF03 Operativa i control de la cadena logística 33 0 1 33 0 33
M11   Simulació empresarial 99 0   0 99 99
  UF01 Simulació empresarial 99 0 2 0 99 99
M12   FOL 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66 0 1 66 0 66
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33 0 1 33 0 33
M13   Projecte d'administració i finances 33 0   0 33 33
  UF01 Projecte d’administració i finances 33 0 2 0 33 33
M14   FCT 350 0   0 350 350
  UF01           350 350
    TOTALS       891 1109 2000

 

Àmbit professional i de treball

Oficines de tot tipus d'empreses (empreses grans, petites i mitjanes , bancs, corredories d'assegurances, despatxos professionals), i també en l'Administració pública, etc.

Sortides professionals

Pel seu perfil professional està capacitat per treballar com:

Administratiu/iva d’oficina
Administratiu/iva comercial
Administratiu/iva financer/a
Administratiu/iva comptable
Administratiu/iva de logística
Administratiu/iva de banc
Administratiu/iva de recursos humans
Administratiu/iva de l’administració pública
Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
Tècnic/a en gestió de cobraments
Responsable d’atenció al client


 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO