Notícies i activitats

El dia 28 de gener ha tingut lloc la primera sessió ordinària del Grup Permanent de l’FP del any 2020, on diversos agents del sector educatiu, social i econòmic de l’entorn local es reuneixen per crear un espai estable consultiu, de suport i de participació, un espai de referència territorial on poder planificar millores en la governança i fomentar el vincle entre les empreses i els centres de FP, promovent la formació dual i la mobilitat internacional; garantir una oferta més innovadora i de qualitat d’aquestes, impulsant accions d’informació i orientació acadèmica i professional, així com la inserció sociolaboral, tot seguint un tarannà inclusiu envers els col•lectius més vulnerables en aquesta matèria.


Per tal d’optimitzar l’efectivitat d’aquesta organització, el Grup Permanent de la Formació Professional ha establert una nova estructura, en la que hi participen les corresponents administracions, sindicats, empreses, centres de FP tant inicial com per l’ocupació, universitats, alumnat i entitats del tercer sector

L’esdeveniment ha tingut lloc de les 17h a les 18:30, dins de l’edifici de GornalActiva, amb el propòsit d’assolir les següents premises:

1.    Pla dels Ensenyaments Professionals a l’Hospitalet
2.    Pla Estratègic
3.    Treball per comissions (dual, orientació i difusió de l’FP)


El director, Paco Barraguer i la cap de relacions externes, Paz Gómez han participat a les comissions relacionades amb l’FP dual i orientació, ajudant a marcar els objectius i indicadors de cada comissió. En properes reunions es valoraran les actuacions a portar a terme per assolir els objectius definits per cada comissió.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +