Notícies i activitats

L’Institut Provençana va signar el 19 de noviembre de 2018 un conveni Innovafp de col·laboració amb Rimsa Metal Technology SA.

L’objecte del projecte és la realització d’un Sistema de connectivitat de dades. És un projecte innovador per una petita/mitjana empresa, perquè encara que existeixen software ERP que poden resoldre aquestes funcionalitats, això implicaria un canvi estructural en el seu sistema informàtic, és per això que es desenvoluparà una solució a mida amb el seu sistema actual de treball.Qui portarà a terme aquest projecte serà un alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma tutoritzat per un professor de l’Institut Provençana.

Amb aquest tipus de convenis es pretén:

    • Que l’Institut Provençana esdevengui un pol de coneixement en el territori, això implica que el centre acumula coneixement que després haurà de revertir en el territori.
    • Que es millorin les competències clau dels alumnes que participen en aquest tipus de projectes i s’actualitzin permanentment els coneixements del professorat per tal d’augmentar la motivació i la formació de l’alumnat.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +