Notícies i activitats

Informació d'interès per a l'alumnat amb crèdits no superats de Comerç (Grau Mitjà) i Gestió Comercial i  i Màrqueting (Grau Superior).

Durant el curs 2015-16, el Cicle de Grau Mitjà de Comerç i Màrqueting (LOGSE), i el Cicle de Grau Superior de Gestió Comercial i màrqueting (LOGSE) deixen d'impartir-se degut a la seva extinció. PER TANT, NO HI HAURÀ CLASSES LECTIVES D'AQUESTS CICLES DURANT EL CURS 15-16.

Els alumnes que tinguin crèdits pendents de superar poden aprovar-los realitzant unes activitats a distància (mitjançant la plataforma "moodle"), a més d'una prova escrita, que tindrà lloc al novembre de 2015, en primera convocatòria, i a l'abril de 2016, en segona convocatòria.

Els professors encarregats de proposar i avaluar les activitats i la prova explicaran en què constistiran, així com els criteris d'avaluació, dates d'entrega, o qualsevol dubte que pugui sortir, en una reunió informativa que tindrà lloc EL 8 DE SETEMBRE DE 2015, A LES 10:00 (Cicle Comerç) i a les 11:00 hores (Cicle Gestió Comercial i màrqueting).

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO