Notícies i activitats

RESULTATS CLAU 2009-10 INSTITUT PROVENÇANA

PROCÉS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE.

Alumnes matriculats a l’últim curs de Cicles Formatius

377

Alumnes de l’últim curs de cicles formatius que superen l’etapa

247

Percentatge d’alumnes de l’últim curs de cicles formatius que superen l’etapa

65,5%

PROCÉS D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT.

Percentatge d’alumnat que està bastant o molt satisfet amb l’acollida que li ha fet l’institut en iniciar el curs (mostra 80 alumnes)

95%

PROCÉS DE GESTIÓ DE LA SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT

Percentatge d’alumnes que estan satisfet o molt satisfet d’haver cursat el cicle formatiu.

92,3%

Percentatge d’alumnes que recomanarien el centre

96,4%

PROCÉS DE GESTIÓ D’EMPRESES COL·LABORADORES I TRANSICIÓ AL TREBALL

Percentatge de l’alumnat que està treballant o estudiant o totes dues coses alhora sis mesos després d’acabar els estudis.

87%

Valoració mitjana enquesta satisfacció empreses (FCT).  Valoració entre 1 (gens satisfet) i 5 (molt satisfet)

4,5

PROCÉS DE GESTIÓ DEL PROJECTE CURRICULAR DELS CICLES FORMATIUS.

Percentatge de les Unitats didàctiques impartides respecte a les programades a l’inici de curs.

99,2%

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO