Notícies i activitats

L'alumnat que ja està cursant estudis a l'institut ha de fer el tràmit de matrícula per al curs 2010/2011 en les dates que s'especifiquen a continuació:

DatesCicles 
 divendres 25 i dilluns 28
 de juny 
 • Laboratori
 • Sistemes microinformàtics i xarxes
 • Explotació de sistemes informàtics
 • Gestió administrativa
 • Comerç
 • Obres de la construcció
 dimarts 29 de juny
 • Administració i finances
 • Proj. construcció
 • Projectes urbanístics
 • Plans d'obra
 dimecres 30 de juny
 • Administració de sistemes informàtics i xarxes
 • Administarció de sistemes informàtics
 • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
 • Anàlisi i control
 • Comerç internacional
 • Comerç i màrqueting

 El tutor proporcionarà l'imprès de matrícula.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO