Notícies i activitats

ANUNCI

de l’IES Provençana, sobre l’adjudicació d’un contracte de serveis.

El Consell Escolar de l’IES Provençana, va aprovar en el transcurs de la sessió extraordinària del dia 27 d’octubre de 2009 l’inici d’expedient de contractació núm. 0001/09 i el plec de condicions administratives particulars i tècniques així com els models annexos al plec de bases que ha de regular el procediment de licitació per a l’adjudicació mitjançant procediment obert per concurs públic del servei de neteja de les dependències de l’IES Provençana.

1.       Entitat adjudicadora

a)      Organisme: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

b)      Dependència que tramita l’expedient: IES Provençana de l’Hospitalet de Llobregat.

2.       Objecte del contracte

a)      Descripció de l’objecte: Servei de neteja de les dependències del centre docent de l’IES Provençana de l’Hospitalet de Llobregat, ubicat al carrer Sant Pius X, 8 de L’Hospitalet de Llobregat.

L’empresa contractista haurà de subrogar l’actual personal, d’acord amb la informació detallada al plec de bases.

b)      Termini d’execució: De l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2010. El contracte es podrà renovar anualment d’acord a la normativa vigent.

3.       Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a)      Tramitació: ordinària

b)      Procediment: obert

c)      Forma d’adjudicació: concurs

4.       Pressupost de licitació: el preu màxim és de 80.000€/any impostos inclosos.

5.       Obtenció de documentació i informació

a)      Entitat: Secretaria de l’IES Provençana (Matins de 10.00 a 14.00 hores)

b)      Domicili: C/ Sant Pius X, 8

c)      Localitat i codi postal: L’Hospitalet de Llobregat, 08901

d)      Telèfon i fax: 933382553/933375735

e)      Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

6.       Requisits específics del contractista: els que estableix el plec de clàusules administratives particulars.

7.       Presentació i ofertes

a)      Data de presentació: fins les 14:00 del dia 19 de novembre de 2009

b)      Documentació que cal presentar: la que es detalla en el plec de clàusules administratives particulars.

c)      Lloc de presentació

Entitat: Secretaria de l’IES Provençana

Domicili: C/ Sant Pius X, 8

Localitat i codi postal: L’Hospitalet de Llobregat, 08901

8.       Obertura d’ofertes

a)      Entitat: mesa de contractació de l’IES Provençana

b)      Domicili: C/ Sant Pius X, 8

c)      Localitat: L’Hospitalet de Llobregat

d)      Data: 30 de novembre de 2009.

e)      Hora: 15 hores

L’Hospitalet de Llobregat, 28 d’ octubre 2009

Carme Piqué Castellet

administradora

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO