Assess. i reconeix. aprenentatges

Preus públics

Servei d'assessorament

60 euros

Servei de reconeixement

a)   Crèdits LOGSE:       40 euros / unitat
b)   Unitats formatives LOE: 18 euros / unitat

 

Bonificacions i exempcions

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions

a)    Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b)    Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d)    Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Forma de pagament

Mitjançant transferència bancària al compte número:

ES05 2100 0254 8102 0045 1487

 

 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +