La nostra història
L'Institut Provençana es crea l'any 1977 a la ciutat de L'Hospitalet, com a centre de Formació Professional dins la Llei General d'Educació. En els seus 25 anys d'història hem treballat per un model de formació de bons professionals en els seus respectius àmbits i hem defensat el foment de la qualitat humana basada en valors com la comunicació, la participació i la solidaritat, tant en les activitats regulars del centre com en les culturals i recreatives complementàries a l'ensenyament reglat.

L'aplicació de la LOGSE i els canvis demogràfics de la població en edat escolar ocorreguts des d'aleshores, han fet que l'Institut Provençana hagi esdevingut un centre on s'imparteixen exclusivament Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior. És important destacar en aquest punt que l'IES Provençana va ser pioner a Catalunya en el desplegament i la incorporació dels Cicles Formatius a la seva oferta formativa, avantçant-se uns anys a la generalització d'aquests a la resta de centres de Catalunya.

L'actual reforma de la FP es caracteritza per uns continguts orientats a l'adquisició de competències professionals, amb fortes expectatives d'inserció laboral i de continuïtat d'estudis en els diferents subsistemes de FP o a la universitat en el cas dels de grau superior, a través de les convalidacions obtingudes pel reconeixement de crèdits dels CCFF cursats. L'institut és pioner en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i fa constants esforços per apropar la docència a la realitat de les empreses, de cara a millorar la formació i l'empleabilitat dels nostres alumnes.
barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +