Notícies i activitats

L’institut Provençana impartirà el proper curs 2014-2015 Formació Professional en la modalitat DUAL en un dels grups del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Comerç.     

Concretament, el grup de tarda (15:15 h-21:45 h) s’impartirà segons la modalitat DUAL en dos cursos acadèmics:

Durant el primer curs l’alumnat realitzarà totes les hores lectives al centre (un total de 990 hores de classe).

Al segon curs, aproximadament al mes de desembre finalitzen les classes teòriques i està previst que l’alumne s’incorpori a l’empresa i realitzi les pràctiques, a partir de 530 hores i fins a 900. Per a la realització d’aquestes hores les empreses es comprometen a oferir a l’alumnat una beca o un contracte de caire formatiu.   

Per a més informació consulteu el web del departament d’ensenyament.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO