Projectes amb l'ONCE

L'Institut Provençana col·labora amb l'ONCE en la integració de les persones amb discapacitat visual des de fa diversos anys.

En un començament, la col·laboració es va centrar en la inclusió d'alumnat amb discapacitat visual en els cicles formatius de la família professional d'Informàtica i comunicacions, en l'elaboració de materials específics i en l'adaptació d'activitats, espais i recursos. La valoració d'aquestes accions va ser molt positiva.

Actualment, portem a terme un projecte de col·laboració que va un pas més enllà.

D'una banda, incorporem als continguts dels nostres cicles d'Informàtica continguts i activitats de sensibilització envers els temes d'accessibilitat en general i per a persones amb alguna discapacitat en particular.

D'una altra, el nostre alumnat participa activament mitjançant el desenvolupament de programari adreçat tant a usuaris ordinaris com a usuaris amb discapacitats visuals, mirant de fomentar la integració i l'ús comú.

El dijous 19 de desembre de 2013, a les 12 hores, es va fer l'acte de lliurament del primer programa desenvolupat en l'institut per a la fundació ONCE. L'acte va ser filmat per la Televisió de l'Hospitalet i emès a l'Informatiu de Tv L'H.

Podeu ampliar aquí la notícia.

A continuació, teniu els enllaços de descàrrega dels programes desenvolupats dintre del marc d'aquest projecte: