Pla d'obertura del centre 01/09/2021

 Accés al protocol d'obertura de centre 2021-2022

Segons els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat, informem:

MESURES DE SEGURETAT OBLIGATORIES

  • Ús de mascareta obligatòria
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19  (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No tenir convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

ASPECTES GENERALS  D’ACCÉS AL CENTRE

L’assistència  al centre per a tràmits administratius és realitzarà amb cita prèvia, i sempre respectant les mesures higièniques i de seguretat establertes per la normativa vigent.

En el cas de l’alumnat del centre, es preveu l’atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne/a en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre mitjançant cita prèvia amb el tutor/a per la programació del dia i hora de retrobament amb l’alumne/a i, si escau, amb un únic familiar, i sempre respectant les mesures higièniques i de seguretat establertes per la normativa vigent.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.