Informàtica i comunicacions

La família professional d'Informàtica i Comunicacions de l'Institut Provençana ofereix la possibilitat de cursar de manera independent els diferents mòduls i també les unitats formatives que els componen sense necessitat de cursar un curs sencer.

Aquesta modalitat està adreçada als professionals del sector i persones interessades en millorar la seva formació en àrees específiques de la informàtica, però que no estan en principi interessades en cursar un cicle formatiu sencer o volen cursar estudis professionals en alternança amb el seu desempeny professional.

D'aquesta manera, obrim la formació especialitzada que ofertem al nostre alumnat també a altres col·lectius.

L'alumnat que superi aquests cursos rebrà el certificat corresponent amb total validesa acadèmica. La superació de tots els mòduls professionals d'un cicle formatiu comporta l'obtenció de la titulació oficial corresponent.

Per tal de garantir la reserva de plaça, és molt convenient realitzar el procés de preinscripció dintre del termini establert.

El procediment de preinscripció i matrícula és l'establert amb caràcter general. Les persones interessades poden contactar amb el cap de departament de la família professional d'Informàtica i comunicacions al telèfon de l'institut: 933.382.553.

Podeu consultar la nostra oferta de mòduls professionals i unitats formatives dels diferents cicles formatius al nostre espai de l'apartat Els estudis.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO