Pàgina principal

Segons els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat, informem:

MESURES DE SEGURETAT OBLIGATORIES

  • Ús de mascareta obligatòria
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19  (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No tenir convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

ASPECTES GENERALS  D’ACCÉS AL CENTRE

L’assistència  al centre per a tràmits administratius és realitzarà amb cita prèvia, i sempre respectant les mesures higièniques i de seguretat establertes per la normativa vigent.

En el cas de l’alumnat del centre, es preveu l’atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne/a en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre mitjançant cita prèvia amb el tutor/a per la programació del dia i hora de retrobament amb l’alumne/a i, si escau, amb un únic familiar, i sempre respectant les mesures higièniques i de seguretat establertes per la normativa vigent.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu, no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.

 

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +