Comerç

En què consisteix la Formació Dual?

És una formació on s'alterna la formació al centre docent amb la formació, tant teòrica com pràctica, al centre de treball, en qualsevol de les empreses amb les quals l'Ins Provençana té conveni de Dual. Per això també es diu modalitat d'alternança. Aquesta formació és remunerada (per 6 hores de jornada es cobra el 75% de l'IPREM) i l'alumne pot realitzar-la tant a través d'un contracte laboral signat amb l'empresa, com a través de beca.

En la Formació Dual, a diferència de la Formació en Centres de Treball (FCT), les hores que en les quals l'alumne es troba a l'empresa són hores en les quals està realitzant part de la formació que hauria de realitzar a l'institut, i per tant, part de la nota de la Unitat Formativa corresponent (UF1) serà qualificada pel tutor que l'alumne tingui designat a l'empresa.

Exemple: dos alumnes estan cursant GVEC, un dels quals està realitzant la formació en la modalitat Dual, i l'altre no. L'alumne “Dual” realitza, per exemple, 33 de 66 hores que té la UF1 del Mòdul 1 (Aparadorisme) a l'empresa, i la resta al centre docent; en canvi, l'alumne “no Dual” realitzarà totes les 66 hores d'aquesta mateixa UF al centre docent. El tutor de l'empresa qualificarà l'alumne “Dual” per les 33 hores realitzades a l'empresa, mentre que el professor qualificarà les altres 33 hores restants que l'alumne ha realitzat a l'institut assistint a  les seves classes; l'alumne “no Dual”, per la seva banda, sols serà qualificat pel professor, ja que ha realitzat la UF íntegra a l'institut.

Esquema FP dual a GVEC

Aleshores, l'alumne que no realitza la Dual no té cap hora a l'empresa?

Tant l'alumne “Dual” com el “no Dual” tenen un mòdul anomenat Formació en Centres de Treball (FCT), que dura 350 hores. L'alumne “no Dual” sols realitzarà formació a l'empresa en aquest mòdul, mentre que el “Dual” realitzarà a l'empresa, a més d'aquesta formació, les d'altres mòduls, com hem explicat abans, fins realitzar en total 970 hores al centre de treball (el 33% de 2000 hores que componen el Cicle); la resta d'hores les realitzarà a l'institut com un alumne més.

Si vols saber-ne més: http://www.fpdual.cat/faq.php

 LA FORMACIÓ DUAL  AL CICLE D'ACTIVITATS COMERCIALS

Les empreses que tenen convenis de Formació Dual del Cicle d'Activitats Comercials amb l'Ins Provençana són, entre altres:

logo desigual  logo decathlon

LA FORMACIÓ DUAL  AL CICLE DE GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS

Les empreses que tenen convenis de Formació Dual del Cicle de Gestió de Vendes i Espais Comercials amb l'Ins Provençana són, entre altres:

 logo unilever logo northgate
 logo elipsys  logo leroy merlin

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +