Els alumnes d'edificació i obra civil han visitat els dipòsits reguladors i el clavegueram de Barcelona.

 clavegueram