El dia 31 de maig de 2016 es va fer a la ciutat de Terrassa la cinquena jornada del programa INNOVAFP, organitzada per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim especial del Departament d'Ensenyament. En aquesta jornada es presenten alguns dels millors projectes dels diferents centres de formació professional de Catalunya que participen en el programa INNOVAFP.

En aquesta jornada es va presentar el projecte relacionat amb l'estudi del ratllat d'un vernís, del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisis i control de la qualitat amb l'empresa AKZO NOBEL COATINGS S.L.  Aquest projecte va ser realitzat per l'alumne José Luis Peiró a les instal.lacions de la pròpia empresa mitjançant un conveni Innova. El centre felicita l'alumne per la seva feina i pels resultats obtinguts.

Projecte Akzo Nobel  Projecte Akzo Nobel 

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/30606/centres/programa/innovafp/es/troben/una/jornada/mnactec.html#.V86JmLU8pmo