Seguint el programa d’Intercanvi d’Estudis dissenyat pel Departament de Comerç de l’Ins Provençana, s’ha organitzat una segona conferència relacionada amb el món tecnològic.

Jordi Pericàs, Llicenciat en Matemàtiques per la UB i, actualment, Director de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, ha explicat un concepte tant complex com és el Big Data d’una forma senzilla i entenedora.

Conferència Big Data  Conferència Big Data 

 Remuntar-se al segle XIX ha estat necessari per conèixer l’origen del que seria actualment el BIG DATA. Petites situacions quotidianes i petits exemples molts representatius han permès a Jordi Pericàs transmetre el sentit i la gran utilitat del BigData en els nostres dies.

Conferència Big Data  Conferència Big Data 

Dades, informació, coneixement i patrons de comportament són les claus que fan entenedor un concepte tecnològic que avança de forma vertiginosa en el nostre entorn més immediat.

Gràcies, doncs, al Jordi Pericàs per la seva visita i el seu temps al nostre centre.