La professora Griselda Martin de Comerç Internacional ha fet una estada de formació al Lycée Georges Duby situat a Luynes (Aix en Provence).

Estada a França

L'objectiu de l'estada ha estat conèixer en profunditat la Missió Export dels alumnes de Comerç Internacional de 2n curs, la qual va finalitzar el passat mes de novembre amb el viatge de prospecció a Montréal (Canadà).

Estada a França   Estada a França

També ha assistit al curs de Comerç Internacional Dual on ha après la metodologia de treball del sistema dual en l'ensenyament francès.

L'estada ha estat molt satisfactòria, ja que ha permès conviure durant dos dies amb alumnes i col·legues d'un altre país i al mateix temps, conèixer  metodologies de treball molt enriquidores.

Estada a França

Estada a França