El director de l'Institut Provençana ha participat en el següent article del diari de la ciutat on explica que la formació professional és imprescindible per a la inserció laboral:

El 80% dels nostres alumnes es matricula per buscar feina. Nosaltres, com a institut dedicat a cicles formatius, treballem conjuntament amb l'empresa per adaptar els currículums formatius a les necessitats de l'empresa. Així, aquest curs hem iniciat un nou cicle de Bioinformàtica i s'han introduït modificacions en els cicles formatius d'Edificació i obra civil. També col·laborem amb la Cambra de Comerç en l'organització de cursos de reciclatge per a graduats en atur de 16 a 29 anys basats en les necessitats actuals de les empreses.

Llegiu l'article sencer a l'Hospitalet Digital:

http://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=622b6bfe-53f5-4c39-8901-e367ab1c6fa7&groupId=10919