L'Institut Provençana ha participat a la "French week" del Projecte LdV VetPro OPon a Aix-en-Provence (França) aquest mes de novembre de 2014.

L’objectiu és realitzar una comparativa curricular dels CFGS Comerç Internacional i Transport a nivell europeu. En el projecte han participat diferents centres de diversos països europeus. L’Institut Provençana és un dels centres on tres professors estan participant de forma activa.

Vet&Pro França   Vet&Pro França

A finals del passat mes novembre la professora Griselda Martin va assistit a la comparativa curricular realitzada a Aix en Provence (França). En aquesta mateixa línia, el passat mes d’abril, la professora Mª Jesús Sevilla va participar en el mateix projecte a Holanda i en el proper mes de gener, el professor Vicenç Sala participarà a Bèlgica.

Vet&Pro França