El passat 19 de Març es va celebrar el concurs Programame 2014 a Reus, dins l'àmbit  territorial de Catalunya. L'Institut Provençana hi va participar representat pels alumnes dels cicles d'Informàtica Norberto Carretero (DAW2), Marc castro (DAM2) i Gustavo Salazar (DAM2).

Concurs Programa-me.

Es tracta d'un concurs de programació d'ordinadors per a alumnes de formació professional. Els alumnes participen en grups de tres i disposen de 4 hores per resoldre un conjunt de problemes amb un únic ordinador i treballant en equip. Guanya l'equip que resol més problemes.

Aquí teniu el certificat de participació.

L'experiència va resultar molt positiva i, malgrat que l'ordinador que utilitzaven es va espatllar a meitat de la prova, van obtenir una meritòria desena posició.

No deixeu de veure el vídeo del concurs amb imatges espectaculars de la ciutat de Reus gravades des d'un dron.

Aquí teniu una selecció de fotografies del concurs.